உண்மையான சமூக விரோதிகள் | Smile Settai Hip Hop Adhi RJ Balaji, Anit-social | Anti-National Jalikattu
Jan 24, 2017
  • 26,481
  • 141
  • 147

Who should take responsibility for the violence on Jallikattu Marina protest.

ஜல்லிக்கட்டு போராட்ட முடிவில் ஏற்பட்ட வன்முறைக்கு காரணம் யார்?

Smile settai RJ vignesh & RJ balaji & Hip Hop Adhi should take responsibility